Người dân miền Tây tính số chục tùy theo loại trái và tùy theo từng địa phương

Số chục miền Tây

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, từ nhỏ đã nghe đến việc số chục ở đây nhiều hơn mười. 

Đọc nhiều nhất