Chung tay giúp thế giới này tốt đẹp hơn!

Chung tay giúp thế giới này tốt đẹp hơn!

Khủng bố, bom hạt nhân, chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật, ma túy, thất nghiệp, tham nhũng, trộm cướp… là những tin tức có thể đọc hàng ngày trên các phương tiện truyền thông khắp thế giới. Nhiều người đã nhìn thế giới này một màu đen u tối, như thể sắp tận thế đến nơi, nhưng Mark khẳng định: “Thế giới này vẫn đang trở nên tốt đẹp hơn!”.

Đọc nhiều nhất