Kiều bào đề nghị TPHCM “khai tử” chi phí không chính thức trong đầu tư, hành chính

Kiều bào đề nghị TPHCM “khai tử” chi phí không chính thức trong đầu tư, hành chính

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp kiều bào, phải nhanh chóng xóa bỏ triệt để chi phí không chính thức. Có như vậy, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng mới tận dụng được cơ hội vàng để đón các nhà đầu tư nước ngoài đến hợp tác, đầu tư, biến các tiềm năng thành sức mạnh cho nền kinh tế và tham gia vào chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu.
Kiều bào góp ý kiến với lãnh đạo TPHCM                                       Ảnh: VIỆT DŨNG

“Ngân hàng ý tưởng” của kiều bào: Giẫm chân tại chỗ?

TPHCM bội thu 47 ý tưởng, đề án, kiến nghị hiến kế của các đại biểu chuyên gia, trí thức kiều bào về các vấn đề phát triển của TP. “Ngân hàng ý tưởng” thiết thực, quý giá này đang có nguy cơ giậm chân tại chỗ, bởi hành trình biến từ ý tưởng đến thực tế chưa có được bước chuyển rõ nét.