Bộ Chính trị đã ban hành một nghị quyết cho phép Đà Nẵng thực hiện nhiều cơ chế đặc thù, mô hình phát triển mới

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng

Ngày 4-2, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương đã chủ trì cuộc họp góp ý xây dựng dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với nhiều cơ chế đặc thù. 

Đọc nhiều nhất