Israel xây dựng cơ sở nghiên cứu virus sống

Israel xây dựng cơ sở nghiên cứu virus sống

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Trường Đại học Hebrew của Jerusalem (Israel) đã hợp tác xây dựng một cơ sở nghiên cứu cấp quốc gia về các loại virus đe dọa tính mạng con người trong tương lai, trong đó có thực hiện nghiên cứu về virus sống.

Đọc nhiều nhất