Công nghệ gien giúp nâng thể trạng người Việt

Công nghệ gien giúp nâng thể trạng người Việt

Các biểu hiện về sức khỏe, tính cách, hành vi của con người… có xuất phát từ yếu tố bẩm sinh di truyền, được quy định trong từng mã ADN. Việc giải mã gien được thực hiện bằng việc phân tích ADN trong mẫu nước bọt và đưa ra kết quả về nguy cơ sức khỏe, tiềm năng thể chất và trí tuệ, xu hướng hành vi… giúp người giải mã gien hiểu cơ địa và thể trạng của cá nhân.
Đột phá mới về công nghệ chỉnh gien

Đột phá mới về công nghệ chỉnh gien

Các nhà khoa học của Trung tâm Sinh học tích hợp thuộc đại học Tổng hợp Turin (Italia) mới đây đã đạt được bước tiến lớn trong công nghệ chỉnh gien có thể sử dụng trong y học lâm sàng.

Đọc nhiều nhất