Hiệu quả từ SRI

Hiệu quả từ SRI

Hệ thống canh tác lúa cải tiến (System of Rice Intensification - SRI) là phương pháp canh tác lúa sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính dựa trên những tác động kỹ thuật nhằm giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm nước tưới. 
Công ty Orkla Foods Norge đã thu hồi 16 loại nước xốt Idun khác nhau có chứa thuốc trừ sâu Fipronil. Ảnh: P4

Na Uy thu hồi nước xốt chứa fipronil

Ngày 23-8, Tân Hoa xã đưa tin, Công ty Orkla Foods Norge tại Na Uy vừa quyết định thu hồi một số nước xốt do hãng này sản xuất sau khi phát hiện những sản phẩm này có chứa thuốc trừ sâu fipronil.