Năng lượng tái tạo được khuyến khích sản xuất và sử dụng

COP 26: Kỳ vọng tạo ra thể chế khí hậu mới

Hôm nay 31-10, Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) khai mạc tại Glasgow, Scotland. Hội nghị kỳ vọng tạo ra Thể chế khí hậu mới giúp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.
Những nhà hoạt động môi trường đổ chất thải ra đường để lên án các lãnh đạo thế giới không hành động đủ mạnh nhằm chống biến đổi khí hậu

Dang dở COP 25

Sau gần 2 tuần nhóm họp tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 15-12, Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP 25) đã khép lại với một tuyên bố khiêm tốn, thừa nhận “nhu cầu cấp thiết” đối với những cam kết cắt giảm khí carbon mới nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt độ của Trái đất dưới 2°C.