Từ Zoom, Huawei rồi đến TikTok lần lượt bị cấm cửa tại Mỹ. Ảnh : Foreign Policy

Cuộc chiến “phần mềm” trong quan hệ Mỹ - Trung

Ngày 3-8,  Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cực lực phản đối bất cứ hành động nào của Mỹ chống lại các công ty phần mềm của Trung Quốc và hy vọng Washington có thể ngừng các chính sách phân biệt đối xử của mình.