Tiếp tục tạm dừng khai thác cát trên sông Đồng Nai

Tiếp tục tạm dừng khai thác cát trên sông Đồng Nai

Ngày 2-12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục tạm dừng hoạt động khai thác cát xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác trên sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng kéo dài đến hết tháng 12-2017.

Rút ngắn thời hạn khai thác cát trên sông Đồng Nai

Rút ngắn thời hạn khai thác cát trên sông Đồng Nai

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện tại tỉnh đã tạm ngừng khai thác cát đối với 16 đơn vị, cá nhân thời gian từ 2 - 3 tháng trên sông Đồng Nai (đoạn giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước) thuộc huyện Cát Tiên và huyện Đạ Tẻh.