Trăn trở bằng cấp nghệ sĩ

Trăn trở bằng cấp nghệ sĩ

Lâu nay, tiêu chuẩn đầu vào các đơn vị nghệ thuật công lập, nhất là ở lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, bắt buộc phải có bằng cấp đúng chuyên ngành. Việc phải dựa vào bằng cấp để công nhận “thân phận” tạo nên nghịch lý: Người giỏi nghề nhưng thiếu bằng cấp nên không được nhận vào các đơn vị nghệ thuật nhà nước; và có những người được đào tạo chính quy nhưng quá ít năng khiếu để làm nghề.
  Quang cảnh đại hội sáng 16-10

Đào tạo nhân lực, phát triển văn hóa xứng tầm vị thế TPHCM

Ngày 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu trình bày tham luận, tập trung nêu các giải pháp đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, phát triển kinh tế tri thức; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát triển ngành văn hóa thể thao xứng tầm vị thế của TPHCM.


Chưa kiểm soát được đội ngũ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ

Chưa kiểm soát được đội ngũ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ

Mặc dù nhu cầu nhân lực cho ngành phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng tăng, thế nhưng hiện việc đào tạo chính quy cho ngành này, cũng như việc quản lý đội ngũ hành nghề thẩm mỹ chưa chặt chẽ, khiến phát sinh nhiều vấn đề trong an toàn phẫu thuật thẩm mỹ. 

Đọc nhiều nhất