Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhìn từ thực tiễn - Bài 3: Nâng cao sức đề kháng trước các quan điểm sai trái, thù địch

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhìn từ thực tiễn - Bài 3: Nâng cao sức đề kháng trước các quan điểm sai trái, thù địch

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: “Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm và đạt hiệu quả bước đầu”. 
Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhìn từ thực tiễn - Bài 2: Kịp thời, chủ động và vai trò người đứng đầu

Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Nhìn từ thực tiễn - Bài 2: Kịp thời, chủ động và vai trò người đứng đầu

Là địa bàn có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, TPHCM luôn là địa bàn “chiến lược”, là mục tiêu hàng đầu để các đối tượng tập trung chống phá. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là hoạt động xuyên tạc, vu khống, những vấn đề liên quan đến đại hội Đảng, thời gian qua, Đảng bộ TPHCM cùng các lực lượng chức năng đã tập trung thực hiện tốt công tác này.