Dạy trẻ cách nghĩ và dám là chính mình

Dạy trẻ cách nghĩ và dám là chính mình

Gần kề thi kiểm tra học kỳ 1, nhiều phụ huynh tăng cường cho con đi học thêm, phần lớn là luyện làm các bài mẫu nhằm đạt điểm cao. Cả ngày học ở trường xong, chưa kịp nghỉ ngơi hay ăn uống gì, nhiều học sinh đã được chở đến các lớp học thêm này.

Đọc nhiều nhất