Văn bản của UBND xã Sơn Trạch đề nghị dứng đề án thu gom rác do Huyện Bố Trạch xây dựng không đúng quy trình.

Đề nghị dừng thực hiện đề án thu gom rác ở Phong Nha

Ngày 5-1, ông Lê Vĩnh Thế, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, liên quan đến đề án thu gom rác, cây xanh điện chiếu sáng tại Phong Nha, UBND xã Sơn Trạch (Bố Trạch) đã có văn bản đề nghị dừng thực hiện đề án.