“Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể"-  bút ký của bác sĩ từ trong tâm dịch

“Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể"- bút ký của bác sĩ từ trong tâm dịch

Trong những ngày tháng 5 này, cuốn Nhật ký Covid và những chuyện chưa kể của bác sĩ Ngô Đức Hùng, một trong những người có mặt trong cuộc chiến Covid-19 từ những ngày đầu tiên, đã hoàn tất và ra mắt bạn đọc. Những dòng nhật ký ngổn ngang suy tư nhưng cũng đầy hài hước từ góc nhìn của người thày thuốc sẽ đem đến nhiều góc nhìn mới về Covid-19.