Công ty cổ phần Thế Giới Số phát triển thế mạnh cốt lõi

Công ty cổ phần Thế Giới Số phát triển thế mạnh cốt lõi

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld – DGW) đã đoạt hai giải thưởng IR Awards 2017 trở thành Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được nhà đầu tư (NĐT) yêu thích nhất và Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được các Định chế Tài chính đánh giá cao nhất.