Đi giữa biển xuân

Mãi khát khao tung buồm lướt sóng khơi xa
gió hóa cánh hải âu nối tình yêu đất liền biển đảo

Đọc nhiều nhất