Nông dân Việt Nam đang áp dụng mô hình trồng trên giá thể

Xuất ngoại… “ngắm” nghề nông

Mấy năm qua, Hội Nông dân TPHCM đã tổ chức cho nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) nhiều chuyến đi học tập ở nước ngoài. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị không chỉn chu, những chuyến đi này có rất ít nội dung học tập.

Đọc nhiều nhất