Hơn 74.000 doanh nghiệp thông quan tự động

Về tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trong ngành hải quan, lãnh đạo ngành này cho biết, cơ quan hải quan tiến gần đến mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 (tải biểu mẫu, khai, nộp và nhận kết quả qua mạng) đối với tất cả thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đọc nhiều nhất