Các quan dâng biểu chúc mừng nhà vua vào ngày mồng Một Tết dưới triều Nguyễn ​

Lần đầu tái hiện lễ Nguyên đán thời Nguyễn ở điện Thái Hòa

Nhà vua xa giá từ điện Cần Chánh ra Đại Cung Môn và lên điện Thái Hòa để thân hành chứng lễ… Các quan lần lượt dâng biểu chúc mừng nhà vua. Đồng thời, truyền chỉ ban ân của vua trong dịp Nguyên đán với các nghi thức trang nghiêm gắn với các tiết mục đại nhạc và tiểu nhạc.

Đọc nhiều nhất