Doanh nghiệp nhiều nhưng nội lực yếu

Doanh nghiệp nhiều nhưng nội lực yếu

Ngày 6-9, Ban Kinh tế ngân sách HĐND TPHCM đã phối hợp Viện Nghiên cứu và phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP họp đánh giá lại hiện trạng phát triển của DN trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Tại cuộc họp, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, DN thành phố nhiều nhưng chất lượng phát triển chưa cao. 

Đọc nhiều nhất