Tiêm vaccine Covid-19 đợt 4 tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau tiêm vaccine Covid-19, khi nào có thể đo kháng thể?

Phương pháp định lượng kháng thể kết hợp áp dụng cho nhóm đối tượng có nhu cầu xét nghiệm để biết được cơ thể có kháng thể hay không và nếu có sẽ đạt được nồng độ bao nhiêu, từ kết quả đó sẽ đánh giá lại khả năng đáp ứng của cơ thể đối với việc tiêm vaccine.