Saint-Gobain 10 năm liên tiếp được  vinh danh Tốp 100 Doanh nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới

Saint-Gobain 10 năm liên tiếp được vinh danh Tốp 100 Doanh nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới

2021 là năm thứ 10 liên tiếp Saint-Gobain vinh dự nhận được danh hiệu một trong một trăm doanh nghiệp sáng tạo nhất trên toàn cầu - danh sách được công bố bởi Clarivate. Bảng xếp hạng dựa trên các yếu tố: tổng số bằng sáng chế, tỉ lệ thành công của bằng sáng chế và nỗ lực bảo vệ pháp lý toàn cầu của các bằng sáng chế đã nộp.

Đọc nhiều nhất