Doanh thu bán lẻ và dịch vụ đạt 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 10,7%

Doanh thu bán lẻ và dịch vụ đạt 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 10,7%

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước tính đạt 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, địa bàn TPHCM, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 510.190 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ. 
TPHCM đạt doanh thu bán lẻ cao nhất nước

TPHCM đạt doanh thu bán lẻ cao nhất nước

Với mức tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ năm 2017, TPHCM là địa phương có mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa cao nhất trong số các tỉnh, thành phố của cả nước.
Quý 1-2018, doanh thu bán lẻ tăng 11,05%

Quý 1-2018, doanh thu bán lẻ tăng 11,05%

Theo Sở Công thương TPHCM, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 3 ước đạt 85.248 tỷ đồng, tăng 3,33% so với tháng trước. Ước tính 3 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 254.491 tỷ đồng, đạt 24,7% kế hoạch và tăng 11,05% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, doanh thu bán lẻ ước đạt 165.429 tỷ đồng, tăng 10,97% so với cùng kỳ.

Đọc nhiều nhất