Đời sống người dân xã Đắk Ui đổi thay nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Đổi thay ở xã anh hùng

Trong thời chiến, người dân xã Đắk Ui (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) một lòng theo Đảng, trực tiếp cầm súng đánh giặc. Thời bình, họ ra sức cải tạo những vùng đất khô cằn và bị ảnh hưởng của chiến tranh thành những vựa cà phê, bời lời và cao su xanh ngát.