Trung ương thảo luận về đổi mới cơ chế  cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Trung ương thảo luận về đổi mới cơ chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 7-10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ tư. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đọc nhiều nhất