Tin buồn

Tin buồn

Quận ủy - UBND - UBMTTQVN quận 1; Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN  phường Nguyễn Thái Bình và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: