Nhiều dự án giết mổ công nghiệp “lỡ hẹn”

Nhiều dự án giết mổ công nghiệp “lỡ hẹn”

Nhiều doanh nghiệp vay gần trăm tỷ đồng để đầu tư, xây dựng nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm, hướng đến vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp đúng tiến độ đóng cửa cơ sở giết mổ thủ công. Tuy nhiên, có nhà máy xây xong hoạt động chưa hết công suất do nợ tiền, có dự án trả lãi suất ngân hàng nhiều tháng nhưng vẫn nằm trên giấy, thậm chí có dự án chuyển đổi thành khu dân cư...