Thực hiện dự án Vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2

Thực hiện dự án Vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2

Ngày 12-5, Ban điều hành dự án 5 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) cho biết, dự án Vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 504 triệu USD, sau khi đấu thầu tất cả các gói thầu của dự án dư 78 triệu USD. 

Đọc nhiều nhất

" />