Du lịch tạo ra 21 triệu việc làm ở châu Phi

Du lịch tạo ra 21 triệu việc làm ở châu Phi

Ngành du lịch đã tạo ra 21 triệu việc làm tại châu Phi và đóng góp 160 triệu USD vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các quốc gia tại đây, vượt qua 2 lĩnh vực chủ chốt khác là sản xuất hàng hóa và tài chính - ngân hàng.