Trong vụ án tham nhũng xảy ra tại công ty Phương Nam (Sóc Trăng), có 27 bị cáo là cán bộ và nhân viên ngân hàng bị tuyên án phạt tù

Kiên quyết phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí

Năm 2018, Chính phủ nhấn mạnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, tập trung chỉ đạo điều tra các vụ án tham nhũng lớn để truy tố, xử lý nghiêm minh trước pháp luật theo tinh thần không có vùng cấm, tất cả hành vi vi phạm phải được xử lý đúng pháp luật. 
 Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Nghị quyết số 49/2017/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Nghị quyết số 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kí đã thông qua: Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng sản phẩm trong nước (GDP).
Chi thường xuyên năm 2018: Giảm 8% nhưng số tuyệt đối vẫn tăng 80.000 tỷ đồng

Chi thường xuyên năm 2018: Giảm 8% nhưng số tuyệt đối vẫn tăng 80.000 tỷ đồng

Sáng nay 13-11, với 89% tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018. Theo đó, tổng số thu NSNN là 1.319.200 tỷ đồng; chi NSNN là 1.523.200 tỷ đồng; mức bội chi NSNN là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP; tổng mức vay của NSNN, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của NSNN là 363.284 tỷ đồng.

Đọc nhiều nhất