Binh sĩ Đức. Ảnh: TTXVN

Tăng cường cho quốc phòng

Với 683 phiếu thuận, 96 phiếu chống và 20 phiếu trắng, Quốc hội Đức ngày 3-6 đã thông qua việc sửa đổi Hiến pháp, đảm bảo cho việc hiện đại hóa và củng cố năng lực của quân đội liên bang Đức.

Đọc nhiều nhất

" />