EAEU tiến tới lập thị trường năng lượng chung

EAEU tiến tới lập thị trường năng lượng chung

Ngày 20-12, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) đã nhóm họp tại thành phố Saint Petersburg, Nga, trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Kinh tế Á - Âu để xem xét vấn đề phát triển hội nhập.