Các nghệ sĩ Việt đầu tư phát hành EP thời gian gần đây

Vẽ chân dung âm nhạc bằng EP

Không ít nghệ sĩ trẻ đã và đang tập trung sản xuất các Extended Play (EP - đĩa mở rộng). Đây được xem như một cách vẽ chân dung âm nhạc cho một giai đoạn cụ thể trên con đường nghệ thuật của họ.