Fiat Chrysler “lách” quy định về hạn ngạch khí thải

Fiat Chrysler “lách” quy định về hạn ngạch khí thải

Tập đoàn sản xuất ô tô Fiat Chrysler (FCA) xác nhận trả hàng trăm triệu USD để mua lại hạn ngạch khí thải CO­­2 của công ty sản xuất xe điện Tesla để “lách” quy định về hạn ngạch khí thải châu Âu, tránh bị Ủy ban châu Âu (EC) phạt.