Họp báo công bố giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017

Công bố 18 tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017

Ngày 10-10, Hội LHPN Việt Nam đã công bố 18 tập thể và cá nhân được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017. Đây là giải thưởng thường niên lớn nhất dành cho phụ nữ Việt Nam, đánh dấu và ghi nhận tài năng, sức sáng tạo và sự cống hiến của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.