63 doanh nghiệp và tài xế nhận giải Vô lăng vàng 2019

63 doanh nghiệp và tài xế nhận giải Vô lăng vàng 2019

Ngày 22-12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã trao giải Vô lăng vàng 2019 cho 19 doanh nghiệp vận tải (mỗi giải gồm cúp cùng 5 triệu đồng) và 44 tài xế (mỗi giải gồm cúp cùng 3 triệu đồng). 

Đọc nhiều nhất