Quốc hội sẽ giám sát tối cao về việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị tại kỳ họp thứ 7  ​

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đô thị tại kỳ họp thứ 7 ​

Với 92,2% tổng số đại biểu tán thành chọn 2 chuyên đề để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao trong năm 2019. Chuyên đề 1 là về việc quản lý đất đai tại đô thị, sẽ thực hiện tại kỳ họp thứ 7, chuyên đề 2 là về công tác phòng cháy chữa cháy, sẽ thực hiện tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp cuối năm 2019).

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp

Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2019

Cuối phiên họp sáng nay, 17-4, báo cáo với UBTVQH về các chuyên đề được đề nghị giám sát trong năm 2019 bên cạnh các chủ đề giám sát thường xuyên theo thông lệ, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, các cơ quan đã đề nghị 190 nội dung đề xuất của các cơ quan và 35 nhóm vấn đề trọng tâm.