Tại các co-working space, nhiều bạn trẻ làm thêm đến 8 giờ, 9 giờ tối

Làm việc - bao nhiêu cho đủ?

Ổn định về giờ giấc và không gian làm việc, công việc văn phòng được nhiều người lựa chọn, nhất là các bạn trẻ. Tuy nhiên cũng không ít áp lực từ chuyện doanh số, hiệu quả công việc khiến nhiều người trẻ phải cày ngày cày đêm để hoàn thành đúng hạn hoặc đủ chỉ tiêu doanh số.

Đọc nhiều nhất

" />