Giỏi về xiếc

- Lại có công ty bất động sản bự đưa ra khuyến cáo là năm nay đầu tư vào nhà đất sẽ ăn dày. Cùng lúc đó, vài công ty nhà đất khác lại phán chỉ nên đầu tư ở hướng này, tránh ở hướng kia. Nghe cứ loạn cào cào.