SCGP tặng giường giấy hỗ trợ tuyến đầu

SCGP tặng giường giấy hỗ trợ tuyến đầu

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SOVI), thành viên của SCGP thuộc Tập đoàn SCG, vừa sản xuất và trao tặng UB MTTQ TPHCM 1.000 chiếc giường giấy được làm từ 100% giấy tái chế, trang bị cho đơn vị y tế và khu cách ly nhằm chung tay dập dịch Covid-19.