Chiếc xe chuyển hàng cứu trợ miễn phí của anh Nguyễn Ngọc Lâm

Giúp nhau qua hoạn nạn

Trong lúc cả nước hướng về khúc ruột miền Trung đang gánh chịu mưa lũ, thì chính những người con miền Trung cũng sẵn sàng làm mọi việc trong khả năng của họ, để hỗ trợ lẫn nhau vượt qua cơn hoạn nạn.