Facebook gỡ thông tin sai lệch về nCoV

Facebook gỡ thông tin sai lệch về nCoV

Công ty Facebook quản lý mạng xã hội cùng tên này cho biết họ sẽ xóa những nội dung sai lệch như vậy khi các status của những người tham gia mạng Facebook bị các tổ chức y tế toàn cầu và cơ quan y tế địa phương gắn cờ.

Đọc nhiều nhất