Thanh niên tình nguyện đi chợ giúp người dân quận 1

Thanh niên tình nguyện đi chợ giúp người dân quận 1

Quận đoàn 1 triển khai đội hình “Thanh niên tình nguyện đi chợ” mua hàng giao đến tận nơi cho người dân. Đội hình sẽ chính thức hoạt động từ ngày 9 đến 24-7, thời gian hoạt động từ 8-17 giờ hàng ngày.
Bắt nhịp xây dựng thành phố thông minh

Bắt nhịp xây dựng thành phố thông minh

Không còn đơn thuần là những hoạt động phong trào, hoạt động của các đoàn viên thanh niên Quận đoàn 1 (TPHCM) ngày càng đi vào thực chất, bắt nhịp được với sự phát triển chung của thành phố và giúp giải quyết nhu cầu cấp thiết của người dân.