GS-TS Hoàng Chí Bảo: Định hướng giá trị, phân biệt thật - giả

GS-TS Hoàng Chí Bảo: Định hướng giá trị, phân biệt thật - giả

“Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng diễn ra trên đất nước ta trong bối cảnh rất phức tạp, các thế lực thù địch thường xuyên tấn công vào nền tảng tư tưởng, có những luận điệu xuyên tạc, giả dối, những thủ đoạn thâm độc và tinh vi. Chúng lại nhằm vào đối tượng rất nhạy cảm, đó là người trẻ”. Mở đầu cuộc trao đổi với PV Báo SGGP, GS-TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đã đi thẳng vào vấn đề đáng quan tâm hiện nay.
Hội nghị phản biện xã hội MTTQ ngày 13-4

Một số nơi thực hiện dân chủ còn hình thức ​

Ngày 13-4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Đây là hội nghị phản biện xã hội lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trực tuyến đến các địa phương trong cả nước.

Đọc nhiều nhất

Đòn bẩy thực thi cho hạ tầng giao thông Đông Nam bộ

Đòn bẩy thực thi cho hạ tầng giao thông Đông Nam bộ

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhấn mạnh việc phân vùng, trục tăng trưởng, hành lang kinh tế làm động lực cho các nguồn tăng trưởng mới.