Từ mai 21-9, Hà Nội không kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường của người dân

Từ mai 21-9, Hà Nội không kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường của người dân

 Hà Nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng và không áp dụng việc sử dụng giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp di chuyển trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch và quản lý giám sát di biến động giữa các vùng của thành phố...