Hàng Việt rộng cửa vào thị trường Úc

Hàng Việt rộng cửa vào thị trường Úc

Theo nhận định của Bộ Công thương, danh mục hàng hóa xuất khẩu vào Úc tương đối đa dạng. Một số mặt hàng thâm nhập thị trường khá thuận lợi nhờ nhu cầu tiêu dùng tốt.