Trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầy Giây

Xây dựng hệ thống giám sát thu phí BOT từ tháng 7-2017

Hệ thống quản lý giám sát, khai thác dữ liệu thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ sẽ được xây dựng, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý, vận hành độc lập với các hệ thống quản lý, thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ của các nhà đầu tư BOT.
 

Đọc nhiều nhất