Để thế giới biết bạn là ai

Để thế giới biết bạn là ai

Mang một nhan đề rất sốc, “Để thế giới biết bạn là ai” thực tế là một cuốn sách dạy về thành công, dạy về cách làm thế nào để đi đến thành công, không phải những thành công bề nổi, hào nhoáng của bạc tiền, mà kiểu thành công vững bền, đến từ nền tảng con người bên trong mỗi cá nhân. 

Đọc nhiều nhất