Sản xuất nước mắm truyền thống tại một cơ sở ở Phú Quốc

Chuyện lạ có thật

Ngày 27-10-2020 là một ngày lạ đời, khi cùng một lúc hai hiệp hội nước mắm được thành lập: Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm Việt Nam.

Đọc nhiều nhất